ΑΪΚΙΝΤΟ ΠΡΑΞΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βασ. Όλγας 1, Ε.Γ.Α. (Ι. Φωκιανός)

105 57, Αθήνα

Τηλ.: 6974300513

https://www.facebook.com/aikidopraxis/