Θεοδώρα (Δώρα) Νικολογιάννη 1ο ΝTAN, Λέοντες Ν. Σμύρνης.