Γιώργος Μαργαρίτης, 4ο dan, Αϊκίντο Νότια Αθήνα

 

Ο Γιώργος Μαργαρίτης γεννήθηκε στην Καστανέα Ιωαννίνων και από το 1991 εώς και το 1994 εξασκήθηκε στο Tai Chi Chuan υπό τον master Tiu Bunang (Yang style - pushing hands). Έχει επίσης εξασκηθεί με τον master Kumar Frantzis (Wu style).

Από τον Σεπτέμβριο του 1995 εξασκείται στο Aikido υπό τους senseis Janet Clift και Eamonn Devlin και στα χρόνια που ακολούθησαν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό με υψηλόβαθμους δασκάλους όπως οι T.K. Chiba Sensei, C. Mooney Sensei, J. Nour Sensei, H. Tada Sensei, Y. Fujimoto Sensei και άλλοι.

Διδάσκει Αϊκίντο στο Στάδιο Ειρίνης και Φιλίας.