Θεόδωρος Καλογιάννης, 2ο dan, Aikido Αθηνών

 

Θεόδωρος Καλογιάννης, 2ο dan, Aikido Αθηνών