ΤΑΝΡΕΝ - Πρόγραμμα Εντατικής Εξάσκησης

Ανακοινώνουμε την εδραίωση του πρόγραμμα για τα μέλη της Ομοσπονδίας Αϊκικάι Ελλάδος από το 1ο Kyu και άνω, τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια δέσμευση κατά τη διάρκειά του σε ένα ελάχιστο αριθμό ωρών εξάσκησης  στο δικό τους ντότζο, μαζί με τους τεχνικούς διευθυντές Janet Clift και Eamonn Devlin, και σε άλλα ντότζο του Αϊκικάι Ελλάδος, καθώς και τη συμμετοχή σε σεμινάρια και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
Το κόστος του προγράμματος καλύπτεται από το Αϊκικάι Ελλάδος ως ατομική υποτροφία. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν επικοινωνούν στο info@aikikaigreece.com.