ΑΪΚΙΝΤΟ ΠΡΑΞΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιππώνακτος 36, Ν. Κόσμος  Αθήνα

Τηλ.: 6977978797

https://www.facebook.com/aikidopraxis/