Γεώργιος Κάγκας 3ο Νταν Πάντειο Αϊκιντο.

CV

"Ο Γεώργιος Λ. Κάγκας αναζητώντας μεθόδους αυτοάμυνας, ενασχoλήθηκε με τις πολεμικές τέχνες από την εφηβεία του και συγκεκριμένα με τη μελέτη του Ju-jutsu. Το 2000 ξεκίνησε τακτικά εξάσκηση στο παλαιότερο dojo AiKiDo του Πειραιά (“Aikikan Greece”), όπου υπό την καθοδήγηση Ελλήνων και ξένων εκπαιδευτών, της γραμμής διδασκαλίας του Fumio Toyoda Shihan, απέκτησε το 1ο Dan (Aikikai). Εκεί κατά την πολύχρονη εκγύμναση και ένταξη του σε προγράμματα Tanren απέκτησε καταρτίσεις και θεμελιώδεις δεξιότητες στις τέχνες του Aikibudo και του Combat Aikido (Tapondo) αντίστοιχα.

Από το τέλος του 2012 έχει ενταχθεί ως μέλος του “Συλλόγου Aikido Πειραιά” dojo. Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και έχει διδαχθεί από υψηλόβαθμους δασκάλους συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: Edward Germanov, Tomohiro Mori, Shigeru Sugawara, Michael Ibers, Eamonn Devlin, Janet Clift, Yukimitsu Kobayashi, Emilio Cardia, Seishiro Endo κ.α. Σήμερα κατέχει το βαθμό του 2ου Dan (Aikikai Ελλάδας) ενώ έχει λάβει μέρος σε επιδείξεις στα Ελληνικά φεστιβάλ Aikido. Από το 2016 διδάσκει ως βοηθός εκπαιδευτή σε τμήματα ενηλίκων και αρχαρίων στα dojo “Συλλόγου Aikido Πειραιά” και “Aikido Praxis” αντίστοιχα".

https://docs.google.com/document/d/1BFoGuwUwxfO0QzaIi1nDH0h78UZfvoAaeikhSayciHo/edit