Διοικητικό Συμβούλιο

Η γενική κατεύθυνση και διαχείρηση του Αϊκικάι Ελλάδος είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι στόχοι του Συμβουλίου περιλαμβάνουν την προαγωγή σύμπνοιας μέσα απο ένα κοινό τεχνικό πρότυπο για όλα τα μέλη, την εδραίωση πρόσβασης σε αρχαιότερους εκπαιδευτές Αϊκίντο, τόσο απο την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και να αναπτύξει επιτυχείς διδακτικές και εκπαιδευτικές μεθόδους για την συντήρηση του υψηλου επιπέδου της εξάσκησης.


Τα στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου του Aikikai της Ελλάδος είναι:

 

Πρόεδρος : Ευάγγελος Πάτρας

CV

Αντιπρόεδρος : Αντώνιος Κρυώνης

 

CV

Ταμίας : Φίλιππος Αθανασίου

CV

Γενικός Γραμματέας : Eamonn Devlin

CV

Μέλος : Μαρία ΔημητριάδηCV