Επιτροπή Επιμόρφωσης

Η Επιτροπή Επιμόρφωσης σχηματίζει το σύστημα εκπαίδευσης της ομοσπονδίας.

Συνδιάζοντας παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης του Budo με κορυφαίες σύγχρονες μεθόδους στη σωματική εκπαίδευση, η επιτροπή διδασκαλίας είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ασφαλών και αποδοτικών μεθόδων διδασκαλίας.

Μέλη:

Τεχνικός Διευθυντής : Janet Clift

CV

Τεχνικός Σύμβουλος : Eamonn Devlin

CV

Shidoin : Γεώργιος Μαργαρίτης

CV

Shidoin : Ευάγγελος Πάτρας

CV