Μαρία Δημητριάδη, ΦΟΥΚΟΥΣΙΝΤΟΪΝ 3ο NTAN, Αϊκίντο Αθηνών.

 

H Μαρία Δημητριάδη ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στο AIKIDO το 2006 υπό τους senseis Janet Clift και Eamonn Devlin. Κατέχει το 3ο ΝΤΑΝ στο AIKIDO και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2007 ξεκίνησε να εκπαιδεύεται και στο IAIDO. Από το 2010 άρχισε να διδάσκει IAIDO στο Αϊκίντο Αθηνών. Έχει πάρει μέρος σε σεμινάρια και αγώνες στην Ελλάδα. Κατέχει σήμερα το 3ο ΝΤΑΝ. Παράλληλα εξασκείται και στην Toda ha Buko ryu naginata jutsu με τον Ellis Amdur (Shihan-Dai στην THBR) και κατέχει το βαθμό του Chuden.