Αντώνιος Κρυώνης, 4ο ΝΤΑΝ, Σύλλογος Αϊκίντο Γέρακα.

 

Αντώνιος Κρυώνης, 3ο ΝΤΑΝ, Σύλλογος Αϊκίντο Γέρακα.

Βιογραφικό