Αγάπη Παναγιωτίδου, 1ο ΝΤΑΝ, Σύλλογος Αϊκίντο Σύρου.

Αγάπη Παναγιωτίδου, 1ο ΝΤΑΝ, Σύλλογος Αϊκίντο Σύρου.

Βιογραφικό