Θεόδωρος Καλογιάννης, 3ο ΝΤΑΝ, Σύλλογος Αϊκίντο Αθηνών.

 

Θεόδωρος Καλογιάννης, 3ο ΝΤΑΝ, Σύλλογος Αϊκίντο Αθηνών.