Εκπαιδευτές

Τους Εκπαιδευτές της ομοσπονδίας απαρτίζουν οι Sensei του εκάστοτε συλλόγου, οι Fukushidoin (Βοηθοί Ομοσπονδιακοί Εκπαιδευτές), οι Shidoin (Ομοσπονδιακοί Εκπαιδευτές), και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι. Περεταίρω πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στα παρακάτω links: