Σεμινάρια

Το Αϊκικάι Ελλάδος διοργανώνει σεμινάρια με τους στόχους της ενδυνάμωσης της τεχνικής βάσης των σχολών μελών του, την έκθεση των ασκούμενων σε μια ευρύτερη εμβέλεια έμπειρων εκπαιδευτών, ιδιαίτερα υψηλόβαθμα στελέχη του Hombu Dojo, καθώς και την ανάπτυξη και ανταλλαγή μεταξύ των σχολών μελών αλλά και άλλων ομάδων Αϊκικάι του εξωτερικού. Οι Ομοσπονδιακοί Εκπαιδευτές επίσης ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να διδάξουν και να συμμετέχουν σε σεμινάρια, να αναπτύξουν και ενδυναμώνουν διεθνείς σχέσεις. Μια λίστα με τα σεμινάρια βρίσκεται παρακάτω: