ΑΪΚΙΝΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Κλεισθένους 203, Γέρακας 15344

Το ΑΪΚΙΝΤΟ Γέρακα ιδρύθηκε το 2007.

Η εξάσκηση ακολουθεί παραδοσιακό τρόπο από πλευράς τεχνικής και διδασκαλίας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κλεισθένους 203, Γέρακας 15344

Τηλ.: 210 6995071 - 6948 509300

www.aikidolife.gr

https://www.facebook.com/aikidolife.gr