ΑΪΚΙΝΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ

Γυμναστήριο Παντείου Πανεπιστημίου

Γυμναστήριο Παντείου Πανεπιστημίου. Ιππώνακτος 36, Ν. Κόσμος.Τηλ. 210 9025717. Υπεύθυνος τμήματος: Ευάγγελος Πάτρας Σιντοϊν 5ο ΝΤΑΝ